Proactum.fi Palvelut

Palvelut

Palvelumme kattavat ohjelmistojen elinkaaren kaikki vaiheet.

Tarvekartoitukset, vaatimusmäärittelyt ja tarjouspyynnöt

Toimialan tuntevat ratkaisukonsulttimme läpikäyvät asiakkaan kanssa työpajoissa asiakkaan liiketoimintatarpeen, sparraavat asiakkaan alustavat tarpeet selkeiksi käyttötapauksiksi ja vaatimuksiksi sekä dokumentoivat nämä siten, että asiakkaat voivat helposti kilpailuttaa potentiaalisimmat toimittajat. Autamme myös teknologia- ja toimittajavalinnoissa. Emoyhtiömme Prioriten kokeneet kilpailutuskonsultit auttavat myös itse kilpailutusprosessin ja sopimusneuvotteluiden läpiviennissä.

Ratkaisujen määrittely ja suunnittelu

Asiakkaan vaatimusten pohjalta määrittelemme ja suunnittelemme asiakkaan liiketoimintatarpeeseen parhaiten sopivat, kustannustehokkaat ratkaisut. Liiketoimintalähtöinen toimintatapamme kattaa palvelut aina kokonaisarkkitehtuurin määrittelystä ja teknologisista valinnoista aina asiakkaan liiketoimintaprosessien määrittelyyn ja järjestelmien sovittamiseen asiakkaan liiketoimintatarpeen mukaiseksi. Kohdennetuissa projekteissa tarkennetaan ja dokumentoidaan asiakastarvetta vastaavat ratkaisut siten, että me tai kolmas osapuoli voi toteuttaa niiden pohjalta asiakkaalle soveltuvan tietojärjestelmän valmistuotteisiin ja niiden pohjalta toteutettuihin räätälöityihin ratkaisuihin perustuen.

Sovelluskehitys ja testaus

Kehitystiimimme ovat alansa parhaista osaajista koostettuja täsmäohjuksia kehitysprojektien läpiviemiseksi. Laatujärjestelmämme mukaiset ketterät menetelmät tuottavat asiakkaalle iteratiivisesti etenevän, läpinäkyvän, projektimallin, jossa hankkeet tuottavat asiakkaan tarvetta vastaavan ratkaisun. Kehitystiimimme voivat toimia tarvittaessa myös osana suurempaa kehityshanketta, jonka päävastuullinen toimittaja voi olla Proactum, asiakas itse tai kolmas osapuoli.

Käyttöönotto ja koulutus

Vankka kokemuksemme tietojärjestelmien ja avoimen lähdekoodin valmistuotteiden käyttöönotoista ja koulutushankkeista varmistaa asiakkaan tarvetta vastaavan ratkaisun tuotantokäytön aloituksen koulutetulla käyttäjäkunnalla oikea-aikaisesti ja oikealla kustannustasolla. Koulutuspalvelumme ovat käytettävissä myös käyttöönottohankkeen jälkeen.

Sovellukset palveluna tai asiakkaan omasta ympäristöstä

Kattava palveluverkostomme mahdollistaa asiakkaalle ASP- ja SaaS –tyyppisen ratkaisuhankinnan. Käyttämämme konesalitarjoajat ovat kotimaisia, luotettavia ja vakavaraisia yrityksiä, joiden kallioluoliin on turvallista sijoittaa myös liiketoimintakriittiset palvelut. Proactum toimii kokonaisvastuullisena toimittajana asiakkaan suuntaan, jolloin kaikki tarvittavat palvelut on saatavilla yhdestä pisteestä – meiltä.

Jatkokehitys- ja tukipalvelut

Useimpien asiakkaiden liiketoimintatarpeet muuttuvat liiketoimintaympäristön muuttuessa. Kattava ja kustannustehokas jatkokehitys- ja tukipalvelumme mahdollistaa asiakkaan ratkaisuille pitkän elinkaaren ja matalan TCO:n.

Elinkaaren loppuvaihe eli alasajot

Lähes kaikilla tietojärjestelmillä on elinkaari, jonka loppuvaiheessa jatkokehityspanostukset eivät enää ylitä liiketoimintahyötyjä – syyt voivat olla usein lisenssiteknisiä, asiakkaan omaan IT-osaamiseen liittyviä haasteita tai yrityksen liiketoimintaympäristöstä johtuvia muutoksia asiakkaan tarpeissa. Palvelumme kattavat myös vanhoista, elinkaaren loppuvaiheessa olevista, tietojärjestelmistä luopumisen hallitusti ja siirtymisen moderneihin työvälineisiin ja järjestelmiin.